Covid-19 (Coronavirus) - Update

Caerphilly, along with many other councils across Wales, has taken the decision in accordance with section 9 of the PUBLIC HEALTH, WALES, The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020 to close all enclosed children’s play areas, MUGAs, skate parks, municipal and country parks which it is responsible for until further notice. This also includes all cycle paths within the parks.

This tough decision will ensure social distancing, limit the spread of Coronavirus and protect our residents, especially those who are vulnerable.

Residents must not enter these spaces and the position will be constantly reviewed following advice from the UK and Welsh Government.

Next
4 Mar 2020

Mae pysgotwyr yn helpu i wella bioamrywiaeth ym Mhwll Pen-y-Fan

Mae Ceidwaid Cefn Gwlad a Physgotwyr Islwyn wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ym Mhwll Pen-y-Fan i wella bioamrywiaeth y pwll a'r gwlyptir o'i amgylch.

Cafodd gwaith ei wneud ar un o'r ychydig ddiwrnodau sych a heulog y gaeaf hwn i greu perth farw danddwr bren i ddarparu hafan ddiogel i bysgod bach, amffibiaid a phryfed.Bydd yr hafan hon yn caniatáu iddynt fyw a thyfu yn y pwll i ffwrdd o'r pysgod mwy a'r adar.

Cafodd rhai o'r coed helyg presennol ar lan y llyn eu prysgoedio i ddarparu'r pren ar gyfer y berth.  Bydd hyn yn caniatáu mwy o olau i'r gwlypdir i blanhigion blodeuol ffynnu a fydd yn eu tro yn darparu neithdar i wenyn a phryfed.  Wrth i'r coed dyfu'n ôl, byddant yn darparu ardaloedd nythu diogel ar gyfer adar gan gynnwys breision y cyrs fel y bydd y pentwr pren marw mawr a adeiladwyd i ffwrdd o'r pwll.

Er gwaethaf y tywydd oer, gwnaeth y gwirfoddolwyr waith gwych i wella cynefin y gwlypdir gwerthfawr hwn wrth y pwll.  Fel arfer, roedd te, coffi a bisgedi amser cinio yn helpu i annog y gweithwyr bodlon i orffen y prosiect.