Covid-19 (Coronavirus) - Update

Caerphilly, along with many other councils across Wales, has taken the decision in accordance with section 9 of the PUBLIC HEALTH, WALES, The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020 to close all enclosed children’s play areas, MUGAs, skate parks, municipal and country parks which it is responsible for until further notice. This also includes all cycle paths within the parks.

This tough decision will ensure social distancing, limit the spread of Coronavirus and protect our residents, especially those who are vulnerable.

Residents must not enter these spaces and the position will be constantly reviewed following advice from the UK and Welsh Government.

Next
Goldfinch at a bird table
10 Apr 2020

Rhannwch yr olygfa o'ch gardd...

Mae Tîm Cefn Gwlad CBSC wedi lansio tudalen Facebook newydd sbon i helpu i wneud y gorau o'n hamser wrth gloi yn ystod Coronavirus. Croeso i dudalen Facebook newydd sbon Tîm Cefn Gwlad Cyngor Caerffili “Go Wild at Home”. Rhaid cydnabod bod y gwanwyn wedi cyrraedd a bod byd natur yn dihuno; a gan nad oes modd i ni grwydro ym mhobman, roedden ni o'r farn y byddai hwn yn lle perffaith i rannu'ch darn bach chi o'r gwanwyn o'ch gardd neu, hyd yn oed, o'ch ffenestr!

 

 

Mae ein tîm cefn gwlad arbenigol wrth law i ateb cwestiynau a rhannu cyngor.

 

Rydyn ni'n ysu am gael rhannu'ch golygfa â'r byd – sydd i gyd yn ddiogel gartref.