Covid-19 (Coronavirus) - Update

Caerphilly, along with many other councils across Wales, has taken the decision in accordance with section 9 of the PUBLIC HEALTH, WALES, The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020 to close all enclosed children’s play areas, MUGAs, skate parks, municipal and country parks which it is responsible for until further notice. This also includes all cycle paths within the parks.

This tough decision will ensure social distancing, limit the spread of Coronavirus and protect our residents, especially those who are vulnerable.

Residents must not enter these spaces and the position will be constantly reviewed following advice from the UK and Welsh Government.

Next
Footpath closed sign
4 Apr 2020

Cau llwybrau troed Mynyddislwyn dros dro

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth arfer ei bwerau o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 a'r holl bwerau galluogi eraill, yn bwriadu cau, i bob cerddwr, y rhan o'r hawl dramwy gyhoeddus, fel y'i disgrifir yn fwy penodol yn yr atodlen isod, am gyfnod amhenodol tra bo'r rheoliad uchod mewn grym a bod perygl mawr o ran mynychder a lledaeniad yr haint coronafeirws, fel y nodir. Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar yr hysbysiad a'r map.