Covid-19 (Coronavirus) - Update

Caerphilly, along with many other councils across Wales, has taken the decision in accordance with section 9 of the PUBLIC HEALTH, WALES, The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020 to close all enclosed children’s play areas, MUGAs, skate parks, municipal and country parks which it is responsible for until further notice. This also includes all cycle paths within the parks.

This tough decision will ensure social distancing, limit the spread of Coronavirus and protect our residents, especially those who are vulnerable.

Residents must not enter these spaces and the position will be constantly reviewed following advice from the UK and Welsh Government.

Next
Goldfinch at a bird table
1 Oct 2019

Baed Gwyllt 2020

This event has been cancelled

Dydd Sadwrn 2 Mai 2020

Mae Gwasanaeth Cefn Gwlad a Thirwedd Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Grŵp Antur Caerffili, Cerddwyr Caerffili, Cerddwyr Islwyn a phartneriaid eraill, unwaith eto yn cyflwyno her DDIFRIFOL ar gyfer cerddwyr a rhedwyr o bob gallu.

Yn dilyn llwyddiant Her yr Efail 2019, mae'r her yn parhau yng nghyffiniau syfrdanol Cwm Rhymni Uchaf gyda'i dirwedd heriol a'i olygfeydd ysgubol. Mae Her y Baedd Gwyllt 2020 yn addo bod yn ddigwyddiad heriol gwych arall gyda llwybrau 22, 15, 10 a 5 milltir.

Gellir gael mwy o wybodaeth am y gwahanol lwybrau a chofrestru ar gael ar wefan Cyfres Her Caerffili.