Covid-19 (Coronavirus) - Update

Caerphilly, along with many other councils across Wales, has taken the decision in accordance with section 9 of the PUBLIC HEALTH, WALES, The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020 to close all enclosed children’s play areas, MUGAs, skate parks, municipal and country parks which it is responsible for until further notice. This also includes all cycle paths within the parks.

This tough decision will ensure social distancing, limit the spread of Coronavirus and protect our residents, especially those who are vulnerable.

Residents must not enter these spaces and the position will be constantly reviewed following advice from the UK and Welsh Government.

Next

Cwcis

Er mwyn i’r safle we hwn fod yn hawdd i’w ddefnyddio, rydym weithiau yn gosod ffeiliau testun bach ar eich cyfrifiadur, llechen neu ffôn. Gelwir y rhain yn cwcis. Mae rhan fwyaf o safleoedd gwe yn defnyddio’r rhain.

Mae cwcis yn gwella pethau mewn dulliau gwahanol:
•cofio gosodiadau, fel nad oes rhaid i chi ail-gwblhau manylion pob tro yr  ydych yn ymweld â thudalen newydd.
•mesur sut yr ydych yn defnyddio’r safle fel ein bod yn gallu sicrhau ei fod yn cwrdd â’ch anghenion.

Nid yw’n cwcis yn cael eu defnyddio i nodi pwy ydych chi fel unigolyn. Maent ond yma er mwyn i’r safle gweithio’n well i chi. Gallech chi eu rheoli a’u dileu’r ffeiliau bach hyn fel y mynnoch.

I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, eu blocio neu eu dileu, ymwelwch â’r Safle We Cwcis.