Back To Site View in English
Close

Cysylltiadau cludiant hen a newydd sydd i'w gweld ym Mharc Gwledig Cwm Sirhywi. Nawr gallwch fynd am dro hamddenol at yr hen reilffordd a oedd yn rhedeg o Dredegar yn y gogledd at ddociau Casnewydd yn y de.

Darllen mwy
Close

Agorwyd y parc fel parc hamdden yn 1934, ac mae'r man gwyrdd wedi ei chreu er cof am Morgan Jones AS, sef gwrthwynebydd cydwybodol mwyaf nodedig Cwm Rhymni yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Darllen mwy
Close

O'r bandstand olaf sy'n weddill yn y fwrdeistref i ardd ennill medalau aur, bydd eich ymweliad â Barc Waunfawr yn llawn annisgwyl annisgwyl.

Darllen mwy
Close

Mae Parc Ystrad Mynach yn gorchuddio oddeutu 11 hectar o fan gwyrdd agored sy'n cynnwys caeau rygbi a phêl-droed, cyrtiau tennis, llain fowls a maes chwarae i blant, a'r cyfan wedi'i leoli ymysg coed godidog.

Darllen mwy
Close

Mae Parc y Wern, Nelson yn llwyddo i gyfuno cyfleusterau parc gwledig a pharc trefol mewn man gwyrdd cyhoeddus unigryw a hynod.

Darllen mwy
Close

Enwyd y gofod gwyrdd anarferol hwn, sydd wedi'i leoli rhwng Pontllan-fraith a'r Coed-duon, er anrhydedd i Syr Harold Finch a wasanaethodd etholaeth Bedwellte fel Aelod Seneddol rhwng 1950 a 1970.

Darllen mwy
Close

Wedi'i gerfio o hen domen lo, mae Parc Penallta yn adnabyddus fel "y lle sydd â'r ceffyl".

Darllen mwy
Close

Bargoed Park is the largest of our urban park in the county borough covering over 19 hectares. Ornamental flowerbeds, including the ‘floral harp’ extend across the lawns at the front of the park, whilst open grass areas and mature trees make the park a pleasant walk.

Darllen mwy
Close

Yng nghalon Cwm Rhymni, ac yn hawdd ei gyrraedd o'r cymunedau cyfagos, mae Parc Coetir Bargod yn lle anarferol. Mae'n ymdebygu i gefn gwlad, ond nid yw hynny'n dangos ei gefndir diwydiannol.

Darllen mwy
Close

Mae enw'r corff dŵr hyfryd hwn rhywfaint yn gamarweiniol, gan nad yw'n bwll o gwbl mewn gwirionedd.

Darllen mwy
Close

Parc gwledig heddychlon a thrawiadol sydd wedi'i guddio yng Nghwm Darran, ac  sydd wedi ennill gwobr y Faner Werdd, yw Parc Cwm Darran.

Darllen mwy
Merthyr Tydfil
Tredegar
Abertillery
Cwmbran
Newport
Pontypridd
Nantgarw
Rhymney
New Tredegar
Blackwood
Ystrad Mynach
Risca
Caerphilly
Bargoed Park
Nelson Wern Park
Sir Harold Finch Memorial Park
Ystrad Mynach Park
Morgan Jones Park
Waunfawr Park
Parc Cwm Darran
Pen-y-Fan Pond
Bargoed Woodland Park
Parc Penallta
Sirhowy Valley Country Park