Next
Stack of felled timber
11.02.2021

Llwybr Beicio Cenedlaethol 47 ar gau wrth Bont Afon y Lleuad Lawn

Mae'r rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol 47 rhwng Bwthyn y Lleuad Lawn, ym Mharc Gwledig Cwm Sirhywi, ac Ffordd Islwyn, Crosskeys, ar gau i bob defnyddiwr er mwyn caniatáu gwneud gwaith atgyweirio hanfodol i Bont Afon y Lleuad Lawn. Fe wnaeth llifddwr achosi difrod i'r bont ym mis Mawrth 2020, a bydd hi ar gau tan fydd y gwaith wedi'i gwblhau.

Dylai cerddwyr a beicwyr gymryd gofal gan mai'r unig lwybr arall yw ar hyd y rhwydwaith ffyrdd – sef cylchfan y Lleuad Lawn, B4251 ac Ffordd Islwyn.

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Lazaro Raposo ar 01443 866598 yn ystod oriau swydda arferol neu raposl@caerffili.gov.uk.