Next
Stack of felled timber
14.01.2021

Cylchlythyrau bywyd gwyllt newydd ar gyfer Parc Penallta a Pharc Glan yr Afon

14.01.2021

Mae'r fersiynau diweddaraf o “Pigion Penallta” a “Crwydro Glan yr Afon”, y cylchlythyrau bywyd gwyllt ar gyfer Parc Penallta a Pharc Glan yr Afon, bellach ar gael i'w darllen neu eu lawrlwytho.

Darllen mwy
Stack of felled timber
13.01.2021

Cabinet Caerffili yn cael gwared ar daliadau meysydd parcio'r parciau gwledig

13.01.2021

Yng nghyfarfod y Cabinet heddiw (dydd Mercher 13 Ionawr), cytunwyd ar gyfres o gynigion tariff parcio yn unfrydol, gan gynnwys cael gwared ar y ffioedd talu ac arddangos ym 5 o barciau gwledig yr Awdurdod, gan fod y Cabinet yn cydnabod manteision iechyd sylweddol defnyddio'r safleoedd.

Darllen mwy
Stack of felled timber
23.12.2020

Cyfyngiadau coronafeirws newydd 19/12/2020

23.12.2020

New Coronavirus Restrictions 19/12/2020

Darllen mwy
Stack of felled timber
23.12.2020

Parc Cwm Darran: Hysbysiad Cau Dros Dro Ffordd y Fynedfa Ddeheuol

23.12.2020

Bydd y fynedfa ddeheuol sy'n arwain at faes parcio'r Pysgotwr ar gau am saith diwrnod o ddydd Mercher 6 Ionawr.

Darllen mwy
Stack of felled timber
21.12.2020

Cau'r Nadolig

21.12.2020

Bydd y cau canlynol yn effeithio ar ein parciau gwledig dros gyfnod y Nadolig.

Darllen mwy
Stack of felled timber
02.12.2020

Disgyblion yn plannu ‘perthi gobaith’

02.12.2020

Mae disgyblion ysgolion cynradd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn plannu ‘perthi gobaith’ i ddathlu Wythnos Genedlaethol Coed ac mewn ymgais i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

Darllen mwy
Stack of felled timber
22.10.2020

Y Galeri Celf Cyfrinachol

22.10.2020

Mae oriel gelf gudd, enfawr sy'n aros i gael ei darganfod ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Darllen mwy
Stack of felled timber
18.10.2020

Cyfnod Toriad Tân Coronafeirws 23 Hydref - 9 Tachwedd

18.10.2020

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gyfnod toriad tân i helpu i frwydro yn erbyn coronafeirws, bydd ein holl barciau a meysydd chwarae yn aros ar agor trwy gydol y cyfnod.

Darllen mwy
Stack of felled timber
13.10.2020

Cau rhwystr maes parcio'r Lleuad Lawn dros dro

13.10.2020

Bydd rhwystr maes parcio'r Lleuad Lawn ym Mharc Gwledig Cwm Sirhywi yn aros ar gau o ddydd Llun 19 i ddydd Gwener 23 Hydref. 

Darllen mwy
Stack of felled timber
15.09.2020

Canolfan Ymwelwyr Parc Cwm Darran a Chaffi Lakeside View

15.09.2020

Canolfan Ymwelwyr Parc Cwm Darran a Chaffi Lakeside View i gau am y gaeaf ddiwedd mis Medi.

Darllen mwy
Stack of felled timber
20.07.2020

Meysydd chwarae yn ail-agor

20.07.2020

O ddydd Llun 20 Gorffennaf bydd yr holl ardaloedd chwarae a chamfeydd awyr agored a gaiff eu rhedeg gan y Cyngor yn ailagor i’r cyhoedd.

Darllen mwy
Stack of felled timber
29.05.2020

Rydym yn ailagor ein Parciau Gwledig

29.05.2020

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi penderfynu ailagor y meysydd parcio o fewn ein Parciau Gwledig yn y Fwrdeistref Sirol ar unwaith (o ddydd Sadwrn 30 Mai).

Darllen mwy
Stack of felled timber
26.05.2020

Pysgota yn y Parciau Gwledig

26.05.2020

Yn dilyn newid yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru, gellir pysgota bellach ym mhob llyn neu bwll sy'n eiddo i Gyngor Caerffili fel rhan o'ch ymarfer corff bob dydd ar yr amod eich bod yn parhau i gadw at y canllawiau canlynol:

Darllen mwy
Stack of felled timber
15.04.2020

Torri Llarwydd yng Nghwm Sirhywi

15.04.2020

Mae'r gwaith wedi'i gynllunio i dorri llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytopthera ramorum, a elwir yn fwy cyffredin fel clefyd llarwydd, wedi cychwyn yng Nghwm Sirhywi.

Darllen mwy
Stack of felled timber
10.04.2020

Rhannwch yr olygfa o'ch gardd...

10.04.2020

Mae Tîm Cefn Gwlad CBSC wedi lansio tudalen Facebook newydd sbon i helpu i wneud y gorau o'n hamser wrth gloi yn ystod Coronavirus.

Darllen mwy
Stack of felled timber
04.04.2020

Temporary Closure of Mynydd Islwyn Footpaths

04.04.2020

Temporary Closure of Mynydd Islwyn Footpaths

Darllen mwy
Stack of felled timber
23.03.2020

Covid-19 (Coronafeirws) - Diweddariad

23.03.2020

Caerphilly, along with many other councils across Wales, has taken the decision, in the interests of public health, to close the enclosed children’s play areas, MUGAs, skate parks, municipal and country parks

Darllen mwy
Stack of felled timber
17.03.2020

Pigion Penallta Cyfrol 5

17.03.2020

Rhifyn 5 o ‘Pigion Penallta’ yn chwilboeth o’r wasg, ein cylchlythyr rheolaidd am fywyd gwyllt Parc Penallta. Lawrlwythwch eich copi yma.

Darllen mwy
Stack of felled timber
04.03.2020

Mae pysgotwyr yn helpu i wella bioamrywiaeth ym Mhwll Pen-y-Fan

04.03.2020

Mae Ceidwaid Cefn Gwlad a Physgotwyr Islwyn wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ym Mhwll Pen-y-Fan i wella bioamrywiaeth y pwll a'r gwlyptir o'i amgylch.

Darllen mwy
Stack of felled timber
05.02.2020

Cwympo llarwydd yn Nyffryn Sirhywi

05.02.2020

Bydd ymgyrch bwysig i gael gwared â choed llarwydd heintiedig o goedwigoedd Dyffryn Sirhywi yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Darllen mwy