Talu ac Arddangos

Mae'r gwasanaeth Talu ac Arddangos wedi'i stopio dros dro ym mhob un o feysydd parcio ein parciau gwledig.

Next
Stack of felled timber
20.07.2020

Meysydd chwarae yn ail-agor

20.07.2020

O ddydd Llun 20 Gorffennaf bydd yr holl ardaloedd chwarae a chamfeydd awyr agored a gaiff eu rhedeg gan y Cyngor yn ailagor i’r cyhoedd.

Darllen mwy
Stack of felled timber
29.05.2020

Rydym yn ailagor ein Parciau Gwledig

29.05.2020

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi penderfynu ailagor y meysydd parcio o fewn ein Parciau Gwledig yn y Fwrdeistref Sirol ar unwaith (o ddydd Sadwrn 30 Mai).

Darllen mwy
Stack of felled timber
26.05.2020

Pysgota yn y Parciau Gwledig

26.05.2020

Yn dilyn newid yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru, gellir pysgota bellach ym mhob llyn neu bwll sy'n eiddo i Gyngor Caerffili fel rhan o'ch ymarfer corff bob dydd ar yr amod eich bod yn parhau i gadw at y canllawiau canlynol:

Darllen mwy
Stack of felled timber
15.04.2020

Torri Llarwydd yng Nghwm Sirhywi

15.04.2020

Mae'r gwaith wedi'i gynllunio i dorri llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytopthera ramorum, a elwir yn fwy cyffredin fel clefyd llarwydd, wedi cychwyn yng Nghwm Sirhywi.

Darllen mwy
Stack of felled timber
10.04.2020

Rhannwch yr olygfa o'ch gardd...

10.04.2020

Mae Tîm Cefn Gwlad CBSC wedi lansio tudalen Facebook newydd sbon i helpu i wneud y gorau o'n hamser wrth gloi yn ystod Coronavirus.

Darllen mwy
Stack of felled timber
04.04.2020

Temporary Closure of Mynydd Islwyn Footpaths

04.04.2020

Temporary Closure of Mynydd Islwyn Footpaths

Darllen mwy
Stack of felled timber
23.03.2020

Covid-19 (Coronavirus) - Update

23.03.2020

Caerphilly, along with many other councils across Wales, has taken the decision, in the interests of public health, to close the enclosed children’s play areas, MUGAs, skate parks, municipal and country parks

Darllen mwy
Stack of felled timber
17.03.2020

Pigion Penallta Cyfrol 5

17.03.2020

Rhifyn 5 o ‘Pigion Penallta’ yn chwilboeth o’r wasg, ein cylchlythyr rheolaidd am fywyd gwyllt Parc Penallta. Lawrlwythwch eich copi yma.

Darllen mwy
Stack of felled timber
04.03.2020

Mae pysgotwyr yn helpu i wella bioamrywiaeth ym Mhwll Pen-y-Fan

04.03.2020

Mae Ceidwaid Cefn Gwlad a Physgotwyr Islwyn wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ym Mhwll Pen-y-Fan i wella bioamrywiaeth y pwll a'r gwlyptir o'i amgylch.

Darllen mwy
Stack of felled timber
05.02.2020

Cwympo llarwydd yn Nyffryn Sirhywi

05.02.2020

Bydd ymgyrch bwysig i gael gwared â choed llarwydd heintiedig o goedwigoedd Dyffryn Sirhywi yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Darllen mwy