Talu ac Arddangos

Mae'r gwasanaeth Talu ac Arddangos wedi'i stopio dros dro ym mhob un o feysydd parcio ein parciau gwledig.

Next

Ydych chi wedi ymweld â'ch parc lleol?

Ydych chi wedi meddwl beth yw'r gwahaniaeth rhwng ein parciau trefol a'n parciau gwledig? Wedi'r cyfan, yn aml iawn mannau agored sydd â llawer o laswellt a choed yw'r ddau. Ym mwrdeistref sirol Caerffili, mae ein parciau trefol wedi bod yn cynnig llonyddwch a thawelwch yn ein hardaloedd trefol datblygol dros y ganrif ddiwethaf. Maent yn amrywio yn ôl maint, o'r parciau mwyaf fel parciau Waunfawr a Bargoed i'r rhai lleiaf sy'n cynnwys siglenni ar waelod eich stryd, ond maent i gyd yn cynnig cyfle i gael awyr iach ac ymarfer corff. Mae ganddon ni 34 o barciau yn y fwrdeistref sirol, ond rydyn ni wedi dewis chwech o'r rhai mwyaf nodedig. 

The "Nelson" Sculpture at Nelson Wern Park

Yn y gorffennol, roedd y parciau trefol yn cael eu rheoli'n fwy llym ac yn edrych yn llawer mwy ffurfiol, ond wrth i amser fynd yn ei flaen, mae ein parciau wedi datblygu hefyd. Mae'r arwyddion "cadwch oddi ar y gwair" wedi diflannu, a thrwy hynny mae'r gymuned wedi dod i deimlo'n rhan o'r parciau a theimlo mwy o berchnogaeth. Mae ein parciau trefol yn datblygu'n barhaus ac yn cynnig cyfleusterau newydd; maen nhw'n ased gwych ar garreg eich drws.

Mae ein parciau trefol yn dal i gynnwys yr holl gyfleusterau fyddech chi'n disgwyl eu gweld mewn parc traddodiadol, er enghraifft ardaloedd chwarae i blant, caeau chwarae, lleiniau bowls a chyrtiau tennis. Mae'r llwyfan band yn dal ganddon ni! Ond erbyn heddiw, fe ddewch chi o hyd i ardal gemau aml-ddefnydd, campfeydd awyr agored, mannau cyfarfod ieuenctid a rampiau sglefrio. Mae ardaloedd bywyd gwyllt a drysfeydd wedi'u gosod mewn dolydd o flodau gwylltion. Os ydych chi'n chwilio am rywbeth llai anturus, mae'r parciau yn llefydd delfrydol i ymlwybro'n hamddenol, i fwynhau picnic gyda'r teulu neu, yn well fyth, i eistedd ar fainc ac edmygu'r blodau.

Mae ein parciau trefol yn rhan allweddol o'n rhwydwaith o fannau gwyrdd.

Walkers amongst the avenue of trees at Ystrad Mynach Park

Cynnwys a Awgrymir