Next

Beth sy'n arbennig amdano

Cafwyd gwared â'r rhan fwyaf o goetir gwreiddiol Cymoedd y De i ddarparu siarcol i'r diwydiant haearn cynnar a choed ar gyfer y pyllau. Mae coetir Gwarchodfa Natur Leol Graig Goch yn un o'r ychydig goetiroedd sydd ar ôl ers cyn yr oes ddiwydiannol, ac mae'n nodwedd bwysig o ran bywyd gwyllt a thirlun. 

A black redstart amongst the woodland canopy

Beth sydd yno?

Coetir o goed derw a ffawydd yw Graig Goch, wedi'i leoli ym Mharc Gwledig Cwm Sirhywi. Y gwanwyn yw'r adeg gorau i ymweld â'r ardal, pan fo llawr y coetir wedi'i orchuddio â chlychau'r gog. Mae'r gwanwyn hefyd yn dod â'r coed yn fyw gyda chân yr adar; gallwch glywed tingochion, gwybedogion Abysinia a thelorion wrth iddynt chwilio am gymar.

Drwy'r coed, mae golygfeydd gwych ar draws Cwm Sirhywi, ac mae'r ddringfa i'r coed yn werth yr ymdrech.

Cynllunio eich ymweliad

Ble mae'r coetir?   Mae Graig Goch ym Mharc Gwledig Cwm Sirhywi, yn agos at Fferm Ynys Hywel.

Cyfeirnod Grid   ST 187911

Sut i gyrraedd?   Mae manylion ynghylch sut i gyrraedd yno ar gael ar brif dudalen Parc Gwledig Cwm Sirhywi.

Gwybodaeth Gyswllt

Y Ganolfan Addysg, Parc Penallta, Heol Penallta, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7GL.

Ffôn: 01443 816853

E-bost: cefngwlad@caerffili.gov.uk

Cynnwys a Awgrymir