Next
Stack of felled timber
28.04.2021

Gwaith yn dechrau ar Bont Afon y Lleuad Lawn ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 47

Mae Grŵp Prosiectau Peirianneg Cyngor Caerffili yn falch o gyhoeddi bod y gwaith i adfer ategwaith pont droed y Lleuad Lawn sydd wedi ei ddifrodi wedi cychwyn ar y safle'r wythnos hon. Bydd y gwaith yn cael ei wneud mewn dau gam: 

  1. Strwythur cynnal dur i'w osod i gynnal y bont yn ystod y gwaith adeiladu.
  2. Adeiladu'r ategwaith.

Bydd y llwybr troed a Llwybr Beicio 47 yn parhau ar gau trwy gydol y gwaith. Disgwylir i'r gwaith bara tua 13 wythnos/ gorffen oddeutu canol mis Gorffennaf 2021. Dylai cerddwyr a beicwyr gymryd gofal gan mai'r unig lwybr arall yw ar hyd y rhwydwaith ffyrdd – sef cylchfan y Lleuad Lawn, B4251 ac Ffordd Islwyn.

Dylai ymwelwyr â Pharc Gwledig Cwm Sirhywi fod yn ofalus wrth symud peiriannau a pheiriannau o amgylch ardal Bwthyn y Lleuad Lawn a dilyn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir er eu diogelwch eu hunain. Bydd y toiledau a'r ffordd fynediad i faes parcio Pwynt Naw Milltir yn aros ar agor fel arfer.

Derbyniwch ein hymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achoswyd o ganlyniad i bont yr afon a Llwybr Beicio yn cau. Byddwn yn ymdrechu i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y cynnydd. 

Llun: Tynnwyd y ffotograff uchod ar lefel gwely'r afon gan edrych tuag at Crosskeys (gogledd). Mae'r ffotograff yn dangos maint y difrod i'r ategwaith a wal yr afon. Byddai parapet y bont yn y blaendir a'r hytrawst dur llorweddol wedi cael eu cefnogi gan yr ategwaith (ar goll) a ddifrodwyd gan y storm.