Next

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy'n berchen ar hawlfraint pob deunydd ar y safle hwn, gan gynnwys heb derfyn y testun, logos, eiconau, ffotograffau a phob darlun, oni nodir yn wahanol. Caiff defnyddwyr y tudalennau hyn eu defnyddio ar sail anfasnachol heb ganiatâd gan ddaliwr yr hawlfraint. Gall ddefnydd masnachol ond gael ei wneud gyda chaniatâd datganedig blaenorol ysgrifenedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.