Next

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a geir ar y tudalennau hyn yn gywir. Serch hynny nid yw'r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ganlyniadau sy'n deillio o ddibyniaeth ar y wybodaeth a geir yn y tudalennau gwe hyn, neu unrhyw wybodaeth a gafwyd drwy fynediad i'r safle hwn neu'r cysylltiadau i safleoedd eraill.