Next

Beth yw teithiau sain?

Canllaw tywys wedi'i recordio yw taith sain, y gallwch ei lwytho i lawr ar ffôn symudol, chwaraeydd MP3, iPod neu gynorthwywr digidol personol. Gallwch wrando arnyn nhw adref, ond byddai sefyll wrth y nodwedd i wrando yn helpu i ddod â'r clipiau'n fyw. Ar hyn o bryd mae ganddon ni deithiau sain ar gyfer dau o'n parciau gwledig, ac un ar gyfer coetir lleol sy'n cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Coetiroedd Caerffili.

at-logo2-5bb538ce74269.jpeg

Parc Cwm Darran

Mae ein llwybr cyntaf yn dilyn taith Parc Cwm Darran o fod yn 'blaned wenwynig' i fod yn hafan bywyd gwyllt mewn llai na deng mlynedd ar hugain. Wel, rhan o raglen Doctor Who y BBC oedd y blaned wenwynig, ond roedd y lleoliad yn cynnig tirlun Mawrthaidd perffaith ar gyfer ffilmio'r gyfres yn ystod diwedd y saithdegau. Gwrandewch ar y daith sain hon i glywed am yr hyn ddigwyddodd yma i wneud y parc yn lleoliad addas fel cefndir estron. Mae'r clipiau wedi'u gosod yn ôl trefn llinell, er mwyn i chi eu dilyn fel llwybr gyda map y gallwch ei lwytho i lawr.

Parc Penallta

Ym Mharc Penallta, mae'r sylwebaeth yn amlinellu'r straeon y tu ôl i rai o'r cerfluniau o'r Arsyllfa Pwynt Uchel i'r gwlyptiroedd isel yn y Crannog. Nid llwybr wedi'i dywys yw'r daith sain hon fel y cyfryw, ond mae'n eich annog chi i archwilio a dod o hyd i'r cerfluniau eich hunan. Llwythwch daflen y parc i lawr, sy'n nodi'n fras ble mae safleoedd rhai o'r cerfluniau.

Pwll Clai Wern Ddu

Bydd ein trydydd taith yn eich caniatáu i ddysgu mwy am hanes daearyddol hudol hen Byllau Clai Wern Ddu, sy'n agos i Gaerffili. Mae'r Pyllau Clai, a gaiff eu hadnabod hefyd fel Coed-y-Werin, yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Daearegol Arbennig, oherwydd y creigiau haenau glo eithriadol a welir yno. Roedd y rhain yn bwysig yn rhyngwladol, a dyma wnaeth De Cymru'n enwog. Wrth i chi archwilio, a dylech barchu'r coed, y bywyd gwyllt a'r creigiau.

Ni fydd angen i chi fynd ymhell oddi ar y llwybrau amlwg ac mae polion pren wedi'u rhifo i nodi'r holl bwyntiau sain.

Ffeiliau'r Teithiau Sain

I chwarae'r ffeil sain mp3, cliciwch ar y ddolen mp3. I lawrlwytho'r ffeil sain mp3, dde-gliciwch neu dewis-gliciwch ar y ddolen mp3 a dewiswch "Save As...". Mae trawsgrifiad o bob clip ar gael hefyd.

Parc Cwm Darran

Parc Penallta

Coed-y-Werin

Cynnwys a Awgrymir